Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Общи Условия

Условия

Д обре дошли в ДАР! Благодарим Ви, че използвате нашите продукти и услуги („Услуги“). Използвайки нашите Услуги, вие се съгласявате с тези Условия, включително Политиката за поверителност, която е включена чрез препратка. Моля, прочетете ги внимателно.
Използване на нашите услуги
Не злоупотребявайте или злоупотребявайте с нашите Услуги. Не се намесвайте в нашите Услуги или се опитвайте да получите достъп до тях по начин, различен от това, което предоставяме. Можете да използвате нашите Услуги само както е разрешено от закона. Можем да спрем, да забраним или да спрем да предоставяме нашите услуги за вас, ако не спазвате нашите Условия, Политика за поверителност или други политики или ако разследваме подозрения за неправомерно поведение.
Използването на нашите услуги не ви дава собственост върху каквито и да е права на интелектуална собственост в нашите услуги или върху съдържанието, до което имате достъп. Не можете да използвате съдържание от нашите Услуги, освен ако не сте получили разрешение от неговия собственик или не е разрешено по друг начин от закона. Настоящите условия не ви дават правото да използвате каквито и да било марки или лога от нашите Услуги без писмено съгласие. Не премахвайте, скривайте или променяйте каквито и да било правни съобщения, показвани в или заедно с нашите Услуги.
Нашите услуги могат да показват някакво съдържание, което не принадлежи на Дар Консулт ЕООД. Това съдържание е единствената отговорност на лицето, което го прави достъпно. Можем да прегледаме съдържание, за да определим дали е незаконно или нарушава някоя от нашите политики и ще премахнем или откажем да показваме съдържание, което смятаме, че нарушава нашите правила или закона. Не преглеждаме непременно цялото съдържание и не трябва да приемате, че го правим.
Във връзка с вашето използване на нашите Услуги, ние можем да ви изпращаме съобщения, административни съобщения и друга информация. Можете да се откажете от някои от тези съобщения. Някои от нашите услуги са достъпни на мобилни устройства. Не използвайте нашите Услуги по начин, който ви разсейва и предотвратява или намалява способността ви да се подчинявате на законите за движение и безопасност.
Терапевтични услуги
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАШАТА УСЛУГА В КРИТИЧНИ СЪСТОЯНИЯ И ПРИ СУИЦИДНИ КРИЗИ. АКО МИСЛИТЕ ЗА САМОУБИЙСТВО, АКО ОТЧУТАТЕ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОПАСИТЕ СЕБЕ СИ ИЛИ НА ДРУГИТЕ, ИЛИ ИНАЧЕ ИМАТЕ НИКАКВА МЕДИЦИНСКА СПЕШНОСТ, МОЛЯ, ВЕДНАГА ПОЗВАНЕТЕ 112.
Вие признавате и се съгласявате, че специалистите в платформата не са нито служители, нито агенти, нито представители на Дар Консулт ЕООД и Дар Консулт ЕООД не поема никаква отговорност за каквито и да било действия или пропуски на който и да е такъв специалист.
Вие също така признавате и се съгласявате, че поемате пълната отговорност за решението за достъп до Специалисти чрез Сайта и за продължаване на взаимодействието със Специалист и че ролята на Дар Консулт ЕООД е строго ограничена до осигуряване на достъп до такива Специалисти за ваше внимание.
Вашите отношения, свързани с нашите услуги, са стриктно със Специалиста. Ние не сме ангажирани по никакъв начин с действителната същност на тази връзка или която и да е част от терапевтичната услуга (независимо дали се предоставя чрез Платформата или не). Информацията, споделена между Потребител и Терапевт / Специалист по време на услугите за онлайн терапия, може да бъде преглеждана периодично от Дар Консулт ЕООД за провеждане на качествен контрол, разглеждане на потенциални проблеми с безопасността и предотвратяване на злоупотреба с нашата платформа, ако бъдат открити определени подозрителни или потенциално вредни дейности. Можем също да използваме обобщени данни от стенограмите за чат, за да проведем изследвания и разработки. При прегледа на тази информация 7 чаши ще поддържат всички приложими стандарти за поверителност / HIPAA / поверителност.
Дар Консулт ЕООД не дава никакво представяне или гаранция по отношение на (а) точността или наличността на платформата или сайтовете, (б) готовността или способността на специалиста или терапевта да слуша, (в) готовността или способността на който и да е специалист да даде съвет, (г) дали членът ще намери специалиста за полезен или задоволителен, (д) ​​дали членът ще намери съвета на специалиста за подходящ, полезен, точен или задоволителен, (е) дали слушането на специалиста ще бъде от полза, (g) дали съветите на специалиста ще бъдат отзивчиви или подходящи за въпроса на члена, или (h) дали съветите на специалиста иначе ще бъдат подходящи за нуждите на члена.
Дар Консулт ЕООД не проверява уменията, степента, квалификацията, пълномощията или миналото на нито един специалист. Докато Дар Консулт ЕООД проверяват лиценза, квалификациите и пълномощията на специалистите, предоставящи услуги чрез Дар Консулт ЕООД, вие признавате, че ние не гарантираме такава проверка на уменията, степени, квалификации, пълномощия, компетентност или опит на който и да е специалист. Вашата отговорност е да извършите независима проверка по отношение на всеки специалист, който ви предоставя услуги (независимо дали чрез Платформата или не). СИЛНО ПРЕПОРЪЧВАМЕ, ДА ПРОВЕРЯТЕ СЕРТИФИКАЦИЯТА И / ИЛИ ЛИЦЕНЗИРАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ, пЕРСОНАЛ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, АДВОКАТ ИЛИ ДРУГ ПРОФЕСИОНАЛЕН СПЕЦИАЛИСТ С ПРИЛОЖИМИЯ ДЪРЖАВЕН ЛИЦЕНЗИОНЕН СЪВЕТ ИЛИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНИ ЛИЦЕНЗИ.
В случай че извършите плащане чрез Платформата или извършите някакво плащане към нас, това плащане се извършва на СПЕЦИАЛИСТА за неговите услуги. Можем да таксуваме специалиста, като вземем част от това плащане за използването и работата на платформата („Такси за използване на платформа“). Ние обаче няма да се считаме за специалист на каквито и да е услуги, независимо от плащането. Освен това плащането за използването на Платформата се извършва от Специалиста, а не от Вас.
Препоръчваме ви да проверите всяка информация, предоставена за Дар Консулт. Всяко разчитане на информация се извършва на ваш единствен риск и отговорност.
ДАР КОНСУЛТ ЕООД НЕ ГАРАНТИРАТ ВАЛИДНОСТТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ СЪВЕТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ДАР КОНСУЛТ ЕООД НЯМА ДА ОТГОВОРЯТ ЗА НИКАКВИ ЩЕТИ, УСТОЙЧИВИ ОТ ЧЛЕНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКВИТО И ДА БЪДАТ НАЛИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ.
Отговорност за нашите услуги
КОГАТО ПОЗВОЛЯТ ПО ЗАКОН, ДАР КОНСУЛТ И СЪФИЛИАЦИИ, ОФИЦЕРИ, ДИРЕКТОРИ, АКЦИОНЕРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПОДПИСИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, НЯМА ДА ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ОТГОВОРИ , ПРИМЕРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ.
До степента, разрешена от закона, общата отговорност от Дар Консулт ЕООД и нейните филиали, служители, директори, акционери, служители, подизпълнители, представители и агенти за всякакви искове, предвидени в имуществените права СУМАТА, КОЯТО СИ ИЗПЛАЩАХТЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ (ИЛИ, АКО ТАКА РЕШИМ, ДА ВИ ОСТАНОВЯВАМЕ УСЛУГИТЕ)
ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ДАР КОНСУЛТ ЕООД И НЕГОВИТЕ ПОДДРЪЖНИЦИ, ОФИЦЕРИ, ДИРЕКТОРИ, АКЦИОНЕРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПОДПИСИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, НЯМА ДА ОТГОВОРЯТ ЗА НИКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО НЕ Е РАЗУМНО ОБЕЗУМЕЧИТЕЛНО.
Бизнес използване на нашите услуги
Ако използвате нашите Услуги от името на бизнес или организация, този бизнес или организация приема тези условия. Той ще държи безвредно и ще обезщети Дар Консулт ЕООД и нейните филиали, служители, директори, акционери, служители, подизпълнители, представители и агенти от всякакви искове, искове или действия, произтичащи от или свързани с използването на Услугите или нарушаване на тези условия , включително всякакви отговорности или разходи, произтичащи от искове, загуби, щети, съдебни дела, съдебни решения, съдебни разноски и адвокатски хонорари.
Относно тези условия
Ние можем да модифицираме тези условия или всякакви допълнителни условия, които се отнасят до Услуга, за да отразят например промените в закона или промените в нашите Услуги. Трябва редовно да разглеждате условията. Ще публикуваме известие за промени в тези условия на тази страница и ще ги изпратим по имейл на регистрираните потребители. Ще публикуваме известие за модифицирани допълнителни условия в приложимата услуга. Промените, насочени към нови функции за дадена Услуга или промените, направени по правни причини, ще влязат в сила незабавно. Ако не сте съгласни с променените условия за услуга, трябва незабавно да прекратите използването на тази услуга.
Ако има конфликт между тези условия и допълнителните условия, допълнителните условия ще контролират този конфликт.
Тези термини контролират връзката между Дар Консулт ЕООД и вас. Те не създават никакви права на бенефициенти на трети страни.
Ако не се съобразите с тези условия и не предприемем действия веднага, това не означава, че ще се откажем от каквито и да е права (като например да предприемем действия в бъдеще).
Ако се окаже, че даден термин не е изпълним, това няма да засегне други условия. Законите на България ще се прилагат за всички спорове, произтичащи от или свързани с тези условия или Услугите. Всички искове, произтичащи от или свързани с тези условия или Услугите, ще бъдат разглеждани изключително в съдилища на България, и вие и Дар Консулт се съгласявате с лична юрисдикция в тези съдилища.