Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Услуги

Консултация с ветеринатен лекар

Опитът ни показва колко сложна и объркваща може да бъде ветеринарната медицина за собствениците на домашни любимци. Вашият любимец не може да говори, заради което всички решения за неговото здраве падат върху вас… Консултирайте се

Собственици на домашни любимци могат да задават въпроси, да получават консултации и да се образоват относно здравословното състояние на своя любимец. Както всяка стандартна консултация, така и онлайн проведената такава отнема време и затова може да бъде таксувана, за да бъде извършена.

Нашите специалисти могат да дадат второ мнение въз основа на информацията, която ни предоставите. За целта колкото по-детайлно е представена тази информация, толкова по-прецизно може да се изрази мнение за поставения проблем. Ако ветеринарен лекар вече е прегледал вашия любимец, нашите специалисти могат да дадат тяхното мнение, което ще се базира върху симптомите, направените изследвания и проведената терапия. Независимо дали има поставена диагноза, нашите ветеринарни лекари могат да ви предоставят алтернативна такава, допълнителни препоръки за правилното диагностициране на пациента, ако са налични такива, както и най-подходящия начин на лечение спрямо диагнозата.

Консултирай се сега!

Свържете се с нас:

0877618373

Мнение на клиенти