Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Услуги

Детски Психолог

Вашето дете е всичко за вас? Не се колебайте - осигурете му най-доброто. Нека расте здраво и щастливо. Нашите детски психолози могат да ви консултират за правилните решения в отглеждането. Консултирайте се

ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПСИХОТЕРАПИЯ НА ДЕЦА И ЮНОШИ:

 • Кризи на възрастта
 • Трудности при възпитанието
 • Занижена самооценка
 • Проблеми в общуването
 • Конфликтни взаимоотношения
 • Липса на самостоятелност и интереси
 • Бягство от училище и вкъщи
 • Страхове и фобии
 • Срамежливост, неувереност, коплекси
 • Липса на мотивация
 • Лъжи и извършване на кражби
 • Справяне с агресия и автоагресия
 • Компютърна и други пристрастявания
 • Говорни нарушения
 • Тикове
 • Нощно напикаване
 • Проблеми със съня
 • Психосоматични състояние и симптоми
 • Нарушена памет и концентрация
 • Дислексия
 • Аутизъм
 • Хиперактивност
 • Трудности в адаптацията
 • Затруднена комуникация с родители, учители, връстници
 • Преодоляване на трудности в семейството – загуба на близък, развод, нов партньор на родителя, нов член на семейството
 • Справяне със стресови ситуации
 • Учене, запомняне и възпроизвеждане на знания
 • Смяна на местоживеене или училище
 • Отношения в училище – съученици/учители
 • Консултиране и терапия при деца и юноши с физически заболявания
 • Работа с осиновители и осиновени деца
 • Извършване на цялостна психодиагностика на психическото и емоционалното състояние на детето и юношата

ХИПНОЗА ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ
 • Тикове
 • Говорни отношения
 • Психосоматични оплаквания
 • Хиперактивност
 • Проблеми със съня
 • Проблеми с паметта, концентрацията и вниманието
 • Агресия и автоагресия
 • Девиантно поведение
 • Трудности в адаптацията
 • Трудности в социализацията
 • Страхове и фобии
 • Натрапливости
 • Неврози
 • Енуреза /нощно напикаване/
 • Стрес
 • Посттравматичен стрес
 • Тревожност
 • Безпокойство
 • Срамежливост, притеснителност
 • Неувереност
 • Комплекси

Консултирай се сега!

Свържете се с нас:

0877618373

Мнение на клиенти