Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Услуги

Психодиагностика

Психодиагностика може да се провежда при хора от всички възрасти, като за всяка възрастова група има специфики. Консултирайте се


„Апатията е особен механизъм на психологическа защита.“
       ~Виктор Франкъл

„Всичко може да бъде свързано по някакъв начин, или физически, психологически или символично.“
       ~Бъкминстър Фулър

„...психологическите терзания по ефективност не отстъпват на физическото въздействие.“
       ~Дийн Кунц
ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ВЪЗРАСТНИ:

 • Ниво на ситуативна и личностова тревожност
 • Ниво на стрес
 • Ниво на депресивност и видове депресии
 • Ниво на емоционална устойчивост
 • Ниво на емоционална лабилност
 • Ниво на агресивност и автоагресивност
 • Ниво на фрустрация
 • Наличие на страхови състояния – скрити и явни
 • Наличие на натрапливи мисли
 • Наличие на невротизъм
 • Наличие на психотизъм
 • Коефициент на интелигентност (IQ);
 • Качества на мисленето
 • Качества на вниманието
 • Качества на паметта
 • Личностни характеристики като:
  • ниво на емоционална стабилност;
  • агресия
  • ниво на стрес устойчивост
  • ниво на професионален стрес
  • други
 • Социално отношение и поведение:
  • оценка на отношенията в
  • семейството/двойката
  • оценка на отношенията в групата/
  • колектива
  • оценка на отношение към определена
  • личност или група
  • съвместимост на екип


ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ДЕЦА И ЮНОШИ:
 • Страхови състояния
 • Панически състояния
 • Депресивност
 • Стрес и посттравматичен стрес
 • Агресивност и автоагресивност
 • Напрежение
 • Личностна и ситуативна
 • тревожност
 • Безпокойство
 • Емоционална чувствителност и лабилност
 • Наличие на психосоматика
 • Невротизъм
 • Психотизъм
 • Аутизъм
 • Дислексия
 • Ниво на самооценка – самочувствие
 • Ниво на общителност
 • Ниво на интелигентност
 • Изследване на памет и концентрация
 • Ниво на комуникативност
 • Ниво на самостоятелност
 • Ниво на социализация
 • Ниво на адаптация и приспособимост
 • Екипност
 • Умения за усвояване на знания

Психодиагностика може да се провежда при хора от всички възрасти, като за всяка възрастова група има специфики.
Деца до 3 – 4 годишна възраст се изследват по метода на наблюдението и специфични тестови методики.
Деца над тази възраст могат да се изследват с проективни методи, игри и рисунки.
Деца над 6 – 7 годишна възраст могат да се изследват с тестови методики в комбинация с разговор – беседа.
За юноши над 14-годишна възраст и възрастни съществува огромно разнообразие от методи за изследване – тестове, анализи на съдържанието, проективни методи – практически анализи и др.

Консултирай се сега!

Свържете се с нас:

0877618373

Мнение на клиенти