Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Услуги

Психосоматични заболявания и състояния

Психосоматиката (от старогръцки: психе – душа, дух;сома – тяло) е дисциплина в медицината и психологията, което изучава влиянието на психологически фактори върху физическите оплаквания, състояния и заболявания. Консултирайте се

Психосоматиката (от старогръцки: ψυχή, психе – душа, дух; σῶμα, сома – тяло) е направление и дисциплина в медицината (психосоматична медицина) и психологията, което изучава влиянието на психологически фактори върху физическите оплаквания, състояния и заболявания. Като интердисциплинарно поле в медицината изучава отношението между социалните, психологическите и поведенческите фактори върху процесите на тялото и качеството на живот при хора и животни. Психосоматичната медицина включва интердисциплинарни оценявания и мениджмънт, включващи разнообразни специалности като психиатрия, психология, неврология, хирургия, алергология, дерматология и психоневроимунология. Клинични ситуации, където умствения процес действа като основен фактор, повлияващ медицинските резултати са областите, в които психосоматичната медицина има компетенция

Психосоматиката (от старогръцки: ψυχή, психе – душа, дух; σῶμα, сома – тяло) е направление и дисциплина в медицината (психосоматична медицина) и психологията, което изучава влиянието на психологически фактори върху физическите оплаквания, състояния и заболявания. Като интердисциплинарно поле в медицината изучава отношението между социалните, психологическите и поведенческите фактори върху процесите на тялото и качеството на живот при хора и животни. Психосоматичната медицина включва интердисциплинарни оценявания и мениджмънт, включващи разнообразни специалности като психиатрия, психология, неврология, хирургия, алергология, дерматология и психоневроимунология. Клинични ситуации, където умствения процес действа като основен фактор, повлияващ медицинските резултати са областите, в които психосоматичната медицина има компетенция

Консултирай се сега!

Свържете се с нас:

0877618373

Мнение на клиенти