Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Услуги

Успешно водене на преговори

Най-добрият изход от преговорите е когато и двете страни са доволни от резултатите и поетите ангажименти. Доста често обаче неподготвените добре за преговори се стремят да "изработят" другата страна и това обикновено проваля преговорите, а загубите обикновено са и за двете страни. Консултирайте се


Какви умения ще усвоите с тренинги?

  • Подготовка за преговори
  • Планиране и поведение за успешни преговори
  • Принципи и тактики за водене на преговори
  • 54 тактики за постигане на съгласие в преговорите
  • 13 тактики за налагане в преговорите
  • Реторика и трикове при водене на преговори
  • Харвардска концепция за водене на преговори

Консултирай се сега!

Свържете се с нас:

0877618373

Мнение на клиенти