Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Татяна Асенова

Татяна Асенова

Професия: Психолог
Опит: 4 години
Умения: Работа с деца
Образование: Магистър Психолог
Място: Варна

За Татяна Асенова

Завършва магистратура по Психология в ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”
Работи на частна практика като детски психолог, а също е и директор на училище във Варна.
Преди години е карала стажове в парламента на РБ и в комисията за борба с противообществени прояви.


Психолог Татяна Асенова предоставя психологическо консултиране за деца, юноши и възрастни. Тя предразполага своите клиенти да говорят свободно за емоционалните си проблеми и помага за разрешава-нето им.
Психолог Татяна Асенова е магистър по обща психоло-гия. Нейната практика е насочена към ефективна цялостна оценка и психологическа подкрепа на деца, юноши и възрастни. Работи с хора, които са в състояние на тревожност, депресия, стрес, екзистенциални кризи, проблеми в междуличностни отношения и др.

Услуги

Психологически услуги

  • Психологическа и психотерапевтична работа с деца, юноши и възрастни
  • Оценка на ранното детско развитие

Индивидуална работа
Когато работя с деца не забравям, че срещу мен има субект със своя собствена воля и начин на съществуване. Индивидуалната ми практика с деца е силно повлияна от работата на Жак Лакан и Франсоаз Долто.
Спазвам принципите на приложната психоанализа и отдавам дължимото на субектът, който е дошъл да изрази себе си пред мен. В практиката си с деца работя с различни форми на аутизъм, генерализирани разстройства на развитието, обучителни затруднения, детски психози и неврози.
Ателиета за деца Децата играят, растат, учат най- ефективно, когато се намират в компанията на други деца. Освен ползи груповите занимания носят и много радост на децата. Детските ателиета са организирани в малки групи от 4 до 6 деца. Целят да се развият социални и емоционални умения и когнитивни и езикови способности у деца с различен вид затруднения. Форматът на провеждане е в рамките на един или два астрономически часа в пет редуващи се дейности.

Цени:

По телефон можете да си запишете час за консултация. Часът е запазен окончателно след заплащане от ваша страна. Всички консултации се заплащат предварително по банков път чрез дебитна, кредитна карта или чрез онлайн банкиране. В рамките на един месец може да използвате заплатената услуга. При изпускане на часа за консултация заплащането не се възвръща.

ЦЕНА ЗА ПСИХОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

30 лева

Цената е за единична индивидуална психологична консултация с времетраене 50 минути.

ЦЕНА ЗА ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ДЕТЕ

40 лева

Цената е за психологическо диагностициране на дете с времетраене 60 минути.

ЦЕНА ЗА СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ

40 лева

Цената е за една семейна консултация с времетраене 60 минути.