Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Мария Караджиева

Мария Караджиева

Професия: Логопед / Сексолог / Психолог
Опит: 10 години
Умения: работа с деца и възрастни
Образование: Магистър Логопед
Специализация по Клинична психология
Място: София

За Мария Караджиева

Обучение:

 • 2001 г. Конференция и семинар по хипноза
  Al. Solomonovich,MD,Izrael
 • 1999 г. Българска асоциация по хипноза
  Основен курс по хипноза
 • От 1996 до 1998 г.
  СУ „ Климент Охридски“ – катедра Психология, Философски факултет
  Специализация по Клинична и консултативна психология
 • 1996 г. Българска асоциация по семейно планиране
  Специализиран курс по обучение и консултиране в областта на сексуалното и репродуктивно здраве
 • От 1990 до 1995 г.
  СУ Св.Климент Охридски – Дефектология Специалност - Логопед - Тифлопедагог

Услуги

Консултиране на:

 • възрастни;
 • юноши и деца – тревожни състояния; емоционални, социални и поведенчески затруднения; конфликти в партньорските взаимоотношения и във взаимоотношенията родители – деца.
 • сексуални и репродуктивни проблеми;

Консултация, диагностика и терапия на езиково-говорни нарушения:
 • артикулационни нарушения;
 • нарушения на плавността на речта;
 • дисфазия / афазия;
 • дисграфия / дислексия;
 • други.

Цени:

По телефон можете да си запишете час за консултация. Часът е запазен окончателно след заплащане от ваша страна. Всички консултации се заплащат предварително по банков път чрез дебитна, кредитна карта или чрез онлайн банкиране. В рамките на един месец може да използвате заплатената услуга. При изпускане на часа за консултация заплащането не се възвръща.

ЦЕНА ЗА ПСИХОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

49 лева

Цената е за една психологична консултация с времетраене до 40 минути.

ЦЕНА ЗА ЛОГОПЕДИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

49 лева

Цената е за една логопедична консултация с времетраене до 45 минути.

ЦЕНА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ СЕКСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

49 лева

Цената е за една консултация при сексуални или репродуктивн проблеми с времетраене до 40 минути.