Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Анастасия Стефаноглу

Анастасия Стефаноглу

Професия: Детски психолог / Хипнотерапевт
Опит: 2 години
Умения: Работа с деца и възрастни
Сертификати: Сертификат Хипнотерапия
участие в семинари за личностно развите
участие в психологически конференции
Образование: Бакалавър Психология
Магистратура Училищна Психология
Място: София

За Анастасия Стефаноглу

Работи като училищен психолог във Френска Гимназия. В работата си извършва консултации с учители, родители и юноши. Тя използва техники за преодоляване на агресивно поведение с ТАТ. Оказва помощ при семейни кризи, загуба на родител, развод, преодлоляване на юношенска криза. Предлага техники за учене, повишаване на активната дейсност в учебните часове, поставяне на подходящи и измерими за личността цели и кариерно консултиране.


Работи като психолог и във фирма Human2Human-София
В частната си практика тя извършва редица консултации с възрастни с цел: психологическа подкрепа по време на пандемия Covid_19, повишаване на самооценка, мотивация за работа, преодоляване на психични травми, страхове, стрес, меланхолия, справяне с различни емоции, методи за взимане на решения, методи за разрешаване на трудности, работа с психосоматични заболявания, регресия във възрастта, прогресия, семейни проблеми, разрешаване на конфликти и други.
Доброволческата практика и участие в епропейския проект : медиатор

Услуги

  • Справяне със стрес,тревожност по време на пандемията
  • Психосоматични прояви: главоболие, треперяне на части от тялото, панически атаки
  • Нарушения със съня
  • Регулиране на емоции
  • Обучителни затруднения
  • Повишаване на самооценката
  • Подобряване на лични взаймоотношения
  • Загуба на близък човек
  • Трудности в юношенството
  • Повишаване на мотивацията

Цени:

По телефон можете да си запишете час за консултация. Часът е запазен окончателно след заплащане от ваша страна. Всички консултации се заплащат предварително по банков път чрез дебитна, кредитна карта или чрез онлайн банкиране. В рамките на един месец може да използвате заплатената услуга. При изпускане на часа за консултация заплащането не се възвръща.

ЦЕНА ЗА ПСИХОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ / ХИПНОТЕРАПИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

35 лева

Цената е за една консултация с времетраене 50 минути.

ЦЕНА ЗА ПСИХОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

45 лева

Цената е за една консултация с времетраене 50 минути.

ЦЕНА ЗА ПСИХОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ / ХИПНОТЕРАПИЯ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК

45 лева

Цената е за една консултация с времетраене 50 минути.