Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Марио Васев

Марио Васев

Професия: Психолог / Психотерапевт
Опит: 10 години
Умения: Работа с възрастни и деца
Образование: Магистър Клинична Психология
Място: София

За Марио Васев

Марио Васев е завършил обща психология, след което изучава клинична психология. Обучавал се в позитивна психотерапия до завършване на консултантско ниво. С личен опит и работа под групова супервизия в психодрама терапия. Формира се като аналитик към Българско общество за лаканианска психоанализа – БОЛП. Член на управителния съвет на Българска асоциация по психоонкология – БАПО.
От завършването си до момента работи в сферата на психологическото консултиране и терапия. С опит в работата с деца, възрастни и двойки. Работил в център за лечение на зависимости от резидентен тип. Работил в услуга за подкрепа на хора пострадали от насилие. Работил като училищен психолог. Работил в няколко столични центъра за социална рехабилитация и интеграция в подкрепа на деца и семейства в затруднение. Работил в терапевтичен рехабилитационен център за подкрепа на деца и възрастни. Работил по проект за превенция на отпадането от училище на деца към фондация „Гъливер клиринг хауз” към център за култура и дебат „Червената къща”. Участвал в няколко проекта за консултиране на пациенти с онкологични заболявания.
Консултирал възрастни пациенти в „Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София”.

Услуги

Здравейте, казвам се Марио Васев и съм клиничен психолог, консултант и формиращ се аналитик. Това, с което се занимавам за мен не е работа, а призвание, към което винаги съм имал интерес. Не разделям хората на болни и здрави, моят подход е по-различен. Мисля, че всеки един от нас има някакви затруднения, противоречия и често се намира на кръстопът. Всеки един от нас носи своите симптоми, било то симптоми на тялото, на психиката или в поведението и отношенията. За мен симптомите са признак на това, че сме хора.
Не смятам, че има едно единствено решение за един проблем, тъй като всеки човек е уникален. Това, което помага на един човек не може да помогне на всеки друг. Затова в своята работа подхождам индивидуално и не предлагам предварително подготвени решения. Смятам, че този, с който работя е най-компетентен по въпросите на своя живот и той е този, който ще взима решенията. Това, което мога да направя е преди всичко да оставя време и пространство, колкото е необходимо и да подкрепя човека в изработването на неговото уникално решение. Ние хората имаме нужда от време, но никой не бива да остава сам, неразбран, нечут в своето страдание.
Предлага консултиране в два кабинета в град София, както и онлайн консултиране за страната и чужбина.

  • Кабинет 1 - София, център
  • Кабинет 2 - София, манастирски ливади

Цени:

По телефон можете да си запишете час за консултация. Часът е запазен окончателно след заплащане от ваша страна. Всички консултации се заплащат предварително по банков път чрез дебитна, кредитна карта или чрез онлайн банкиране. В рамките на един месец може да използвате заплатената услуга. При изпускане на часа за консултация заплащането не се възвръща.

ЦЕНА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

50 лева

Цената включва индивидуална психологическа консултация с времетраене 45 минути

ЦЕНА ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ

50 лева

Цената включва индивидуална психотерапевтична сесия с времетраене 45 минути

ЦЕНА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ДВОЙКА

70 лева

Цената включва психологическа консултация за двойка с времетраене 45 минути